Styrktarsjóður Sameinuðu þjóðanna til afnáms ofbeldis gegn konum

Styrktarsjóður Sameinuðu þjóðanna til afnáms ofbeldis gegn konum (UN Trust Fund to End Violence against Women) hefur starfað frá árinu 1996 en markmiðið með honum er að uppræta ofbeldi gegn konum og stúlkum um allan heim.  Helstu áherslur sjóðsins eru að koma í veg fyrir ofbeldi gegn konum, tryggja þolendum viðeigandi aðstoð og stuðla að sterkari löggjöf og framfylgd laga um ofbeldi gegn konum.

Kjarnaframlög

Kjarnaframlög til UN Women gera stofnuninni kleift að starfa á tryggum grunni á sjálfbæran og ábyrgan hátt. Þau eru afar mikilvæg ungri stofnun eins og UN Women sem er að vaxa og festa sig í sessi. Með kjarnaframlögum er mögulegt að halda á lofti verkefnum sem hafa lítinn fjárhagslegan stuðning og veita fé til aðkallandi verkefna á svæðum þar sem þörfin er brýn og bregðast þarf skjótt við, t.d. vegna átaka, náttúruhamfara eða farsótta.

Neyð

Í neyð eru konur berskjaldaðri en nokkru sinni fyrir ofbeldi. Sextíu prósent kvenna sem láta lífið við barnsburð eða á meðgöngu eru konur sem búa á hamfarasvæðum. Stúlkur eru rúmlega helmingi líklegri til að þurfa að hætta námi heldur en strákar auk þess sem konum er yfirleitt haldið utan við ákvarðanatökur í neyð og á stríðshrjáðum svæðum. UN Women starfar á vettvangi í þágu kvenna, sinnir samræmingarhlutverki hjálparsamtaka, tryggir að raddir kvenna fái að heyrast og kvenmiðar neyðaraðstoð.