Stjórn er skipuð formanni auk átta stjórnarmanna og kosin til tveggja ára í senn á aðalfundi félagsins sem skal haldinn fyrir 1. maí ár hvert. Allir félagar landsnefndar eiga rétt á setu á aðalfundi og hefur hver félagsmaður eitt atkvæði.
 Allir félagar sem greitt hafa félagsgjöld fyrir liðið starfsár, tveimur vikum fyrir aðalfund,  eða hafa verið í Systralagi landsnefndar UN Women á Íslandi í að minnsta kosti sex mánuði hafa kosningarétt á aðalfundi. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum. Verða atkvæði jöfn, ræður þá hlutkesti úrslitum.
 Framboði til formanns og stjórnar skal skila til skrifstofu landsnefndar fyrir kl. 12 þremur virkum dögum fyrir aðalfund. Aðalfundur skal boðaður með skriflegum hætti til félagsmanna með a.m.k. 14 daga fyrirvara. Formaður er kosinn í sérstakri kosningu á aðalfundi. Stjórn skal á fyrsta fundi sínum skipa varaformann og gjaldkera. Stjórnin fer með málefni félagsins milli aðalfunda, gerir starfsáætlun, veitir prókúru fyrir félagið og skipar í starfsnefndir.
 Stjórn fundar að jafnaði níu sinnum á ári. Halda skal stjórnarfund krefjist einhver stjórnarmanna þess.

Formaður
Arna Grímsdóttir
Lögmaður
arna(hjá)reitir.is

Aðalstjórn

Elín Hrefna Ólafsdóttir
Lögmaður

Fanney Karlsdóttir
Fræðslustjóri

Karen Áslaug Vignisdóttir
Hagfræðingur

Kristín Ögmunsdóttir
Framkvæmdastjóri

Magnús Orri Schram
Rágjafi

Soffía Sigurgeirsdóttir
Alþjóðastjórnmálafræðingur

Þórey Vilhjálmsdóttir
Ráðgjafi

Örn Úlfar Sævarsson
Texta- og hugmyndasmiður