Við neyðarástand vegna stríðs eða náttúruhamfara breytist líf fólks á augabragði. Fólk týnir lífi, særist líkamlega og/eða andlega, missir heimili sín og innviðir samfélagsins hrynja. Mikilvægt er að þær stofnanir og aðilar sem veita mannúðaraðstoð á hamfarasvæðum starfi eftir kynjamiðuðum ferlum og átti sig á að neyðarástandið hefur ólík áhrif á líf kvenna og karlmanna.

Í neyð eru konur berskjaldaðri en nokkru sinni fyrir ofbeldi. Sextíu prósent kvenna sem láta lífið við barnsburð eða á meðgöngu eru konur sem búa á hamfarasvæðum. Stúlkur eru rúmlega helmingi líklegri til að þurfa að hætta námi heldur en strákar auk þess sem konum er yfirleitt haldið utan við ákvarðanatökur í neyð og á stríðshrjáðum svæðum. UN Women starfar á vettvangi í þágu kvenna, sinnir samræmingarhlutverki hjálparsamtaka, tryggir að raddir kvenna fái að heyrast og kvenmiðar neyðaraðstoð.

UN Women dreifir auk þess sæmdarsettum til kvenna sem innihalda dömubindi og aðrar nauðsynjar sem gera konum og stúlkum kleift að halda virðingu og reisn sinni. Ávallt er tekið mið af þörfum kvenna eftir aðstæðum og er innihald sæmdarsettanna í takt við þær þarfir.